Termeni si conditii

Bine aţi venit pe shop.mireladiaconu.com, vă rugăm să citiți cu atenţie termenii şi condițiile înainte de a utiliza sau obține orice servicii, informaţii sau materiale prin intermediul acestui site.

shop.mireladiaconu.ro vă oferă accesul la site-ul shop.mireladiaconu.com precum si www.mireladiaconu.com, sub rezerva acceptării de către dumneavoastră a acestor termeni şi condiţii.

1. Preţuri şi taxe

Preţurile sunt stabilite atunci când produsele sunt afişate pe site, sunt exprimate in RON şi includ TVA. Pretul afisat se poate modifica când se aplică politica de discount sau când variaţiile de schimb valutar euro-lei sunt semnificative. shop.mireladiaconu.com  comercializează produse şi trebuie menţionat că în cazul în care, din greşeală, preţul unui produs este listat şi anunţat ca fiind zero, shop.mireladiaconu.com nu este obligat să ofere acel produs spre vânzare la acest preț, considerandu-se a fi o eroare tehnica.

2. Contract

Contractul dintre noi şi cumpărător va fi guvernat de legea română şi se interpretează în conformitate cu reglementările cu privire la aceasta. Orice neînţelegeri se soluţionează pe cale amiabilă. În

cazul în care neînţelegerile nu pot fi rezolvate pe cale amiabilă, ele vor fi supuse la Curtea de Arbitraj Comercial Internaţional de Camera de Comerț şi Industrie din România, în conformitate cu

reglementarea acestora.

3. Drepturi de autor

Design-ul, textele, grafica, structura şi toate informaţiile de pe site-ul shop.mireladiaconu.com sunt proprietatea exclusivă a MD FASHION LAB SRL .

Orice încercare de a copia, reproduce, republica, transfera date, afişa, distribui, vinde sau modifica din conținutul, datele, informaţiile şi materialele găsite pe site-ul nostru este strict interzisă fără

acordul scris al reprezentantului shop.mireladiaconu.com .

4. Reclamaţii

Pentru orice tip de reclamaţii, vă rugăm să ne contactaţi la adresa de email: contact@mireladiaconu.ro. Vă asigurăm că echipa shop.mireladiaconu.com va face tot posibilul să rezolve în cel mai scurt timp posibil reclamaţiile dumneavoastră.

5. Protectia datelor cu caracter personal

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr.

506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice MD FASHION LAB SRL are obligaţia de a administra în condiţii de

siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană. Scopul colectării datelor

este procesarea comenzilor si dorinta de a va aduce la cunostiinta modificarile din cadrul serviciilor noastre si eventualele servicii noi pe care le oferim noi sau partenerii nostrii. Sunteţi/nu sunteţi

obligat(ă) să furnizaţi datele, acestea fiind necesare pentru realizarea documentelor de facturare. Refuzul dvs. determină neprocesarea / anularea comenzii.

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai următorilor destinatari MD FASHION LAB SRL .

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul

să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor*. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la

contact@mireladiaconu.ro . Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.

_______________________________________________________________

Observaţie:

*orice persoană are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opoziţie poate fi exclus pentru anumite prelucrări prevăzute de lege (de ex.:

prelucrări efectuate de serviciile financiare şi fiscale, de poliţie, justiţie, securitate socială). Prin urmare, această menţiune nu poate figura dacă prelucrarea are un caracter obligatoriu;

*orice persoană are, de asemenea, dreptul de a se opune, în mod gratuit şi fără nici o justificare, la prelucrarea datelor sale personale în scopuri de marketing direct.